16.09.2022
  31

На кафедрі БІКАМ відбулась атестація аспірантів професора Кузовика В.Д.

14 вересня 2022 року на кафедрі біокібернетики та аерокосмічної медицини  в присутності членів кафедри та гаранта аспірантури університета, д.т.н., професора Максима Юрієвича Залевського була проведена успішна атестація аспірантів д.т.н., професора Кузовика Вячеслава Даниловича:
Ковальчука Владислава Ігоровича – тема дисертації “Технологія оцінювання сумісності крові донора і реципієнта при трансплантації органів”. Під час доповіді викладена основа майбутньої дисертації –  опис математичної моделі, яка б дозволила на основі визначених параметрів крові прогнозувати перебіг посттранстплантаційного періоду для конкретного пацієнта.
 Коваленко Олесі Олександрівни – тема дисертації «Удосконалення методів управління ризиком медичних виробів на основі моделювання основних функціональних характеристик». Під час доповіді викладена основа майбутньої дисертації –  визначення основних функціональних характеристик медичних виробів на основі математичного моделювання з використанням теорії нечіткого логічного висновку для управління ризиком медичних виробів на етапі експлуатації.
 Юровицького Андрія Михайловича – тема дисертації «Метод і засіб оцінювання психофізіологічного стану за енергетичними параметрами операторів льотного складу» . Під час доповіді викладена основа майбутньої дисертації – дослідити і підтвердити принципи, що аура (енергетичне поле) людини може бути джерелом інформації для діагностування стану гомеостазу з розробкою та застосуванням  експериментального зразка пристрою для проведення досліджень.