22.05.2024
  28

Міжнародний науковий симпозіум “The Role of University and Research for Sustainable Regional Development”

21-23 квітня 2024 року доцент кафедри екології Факультету екологічної безпеки, інженерії та
технологій, Лариса Черняк взяла участь у Міжнародному науковому симпозіумі “The Role of
University and Research for Sustainable Regional Development”, що був проведений на базі
Білостоцького технічного університету (м. Білосток, Польща) в межах Балтійської університетської
програми.
Під час проведення Симпозіуму до дискусії про роль університетів та наукових досліджень у
забезпеченні сталого розвитку суспільства долучилися колеги з чотирнадцяти університетів із
шести країн: Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Фінляндії та України.
Черняк Лариса представила на постерній сесії результати дослідження за темою «Transition to
Green Airport. Reducing the Impact on Adjacent Territories: Case Study». Представлені результати
викликали жваву дискусію учасників симпозіуму щодо важливості та актуальності питань,
пов’язаних з підвищенням рівня екологічної безпеки аеропортів через прогнози щодо зростання
інтенсивності авіаперевезень та, відповідно, збільшення негативного навантаження діяльності
даних підприємств на довкілля.
Учасники Симпозіуму мали можливість взяти участь у спільному засіданні з учасниками ERASMUS
Staff Whee, де були представлені доповіді щодо перспектив розвитку програми ERASMUS+ у
Польщі та заступником генерального директора програми NAWA dr. Zofia Sawicka представлено
доповідь про програми підтримки навчальної та наукової діяльності студентів, викладачів та
науковців, зокрема і з України.
Також, для учасників симпозіуму було організовано екскурсію до сучасної “Eco Laboratory”.
Оскільки в Білостоцькому технічному університеті значна увага приділяється питанням
забезпечення Сталого розвитку, зокрема університет реалізовує Стратегію Сталого розвитку «Мій
зелений університет».
У результаті участі у даних заходах Лариса Черняк отримала попередні домовленості щодо
подальшої співпраці з колегами з Польщі та Швеції при підготовці спільної заявки із питань
забезпечення сталого розвитку авіації.