10.08.2022
  41

Кафедра екології факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій отримала сертифікат НАЗЯВО про акредитацію освітньо-наукової програми «Екологія»

Кафедра екології факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій успішно пройшла акредитацію за вимогами Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та отримала сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Екологія» для підготовки підготовки докторів філософії за спеціальністю 101 «Екологія».

Завдяки злагодженій роботі колективу кафедри на чолі з завідувачем та гарантом освітньо-наукової програми д.т.н., доц. Дудар Т. В. спільно з підрозділами факультету та університету кафедра екології отримала сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми на п’ять років. Строк дії сертифіката триває до 01 липня 2027 р.