26.01.2022
  56

Година корпоративної культури АП-407

26 січня на годині корпоративної культури з групою АП-407 “Хмічні технології альтернативних енергоресурсів” куратором Трофімовим І.Л. були підняті питання стосовно
1. Академічної доброчесності здобувачів. 2. Ознайомлення з Положенням 2021 р. та обговорення проекту Положення 2022 р. щодо Індивідуальної освітньої траекторії здобувачів. 3.Академічної мобільності здобувачів освіти.