08.02.2022
  58

Година корпоративної культури АП-205

7.02.2022  відбулася година корпоративної культури студентів групи АП-205. Під час онлайн-зустрічі розглянули «Положення про «Диплом з відзнакою» Національного авіаційного університету», яке було нещодавно прийняте.

В зв’язку з тим, що з 8.02.2022 починається період обирання дисциплін вільного вибору обговорили питання висвітленні в «Положенні про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті», розглянули силабуси дисциплін вільного вибору, розміщенні на сайті кафедри.

Згадали «Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату», «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Національному авіаційному університеті»,  «Положення про запобігання та протидію булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту в Національному авіаційному університеті».