27.02.2024
  84

Екскурсія студентів-екологів до Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

23 лютого 2024 р. студенти 2 курсу спеціальності 101 «Екологія» кафедри екології
Факультету екологічної безпеки та технологій НАУ відвідали Національний ботанічний
сад імені М.М. Гришка НАН України під керівництвом зав. кафедри Дудар Т.В. та
викладачів Білик Т.І., Павлюх Л.І., Явнюка А.А. Майбутні екологи ознайомилися з
напрямами наукової діяльності у лабораторіях відділу алелопатії, у музеї видатного
українського вченого академіка Гродзинського Андрія Михайловича отримали
інформацію про його діяльність як науковця і бувшого директора ботсаду (у період 1965-
1988 р.р.). Після навчальної частини екскурсії студенти мали можливість відвідати
оранжереї і помилуватися квітучими у цей період азаліями та орхідеями.
Слід зазначити, що співпраця кафедри екології ФЕБІТ з науковцями Національного
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України має давню і плідну історію. На базі
цієї академічної установи проводилися екскурсії і практики студентів, виконувалися
дипломні роботи, були написані спільні наукові статті. За підтримку освітян НАУ ми
висловлюємо щиру подяку директору ботанічного саду д.б.н., професору, член-кор. НАН
України Заіменко Наталії Василівні, а також старшим науковим співробітникам відділу
алелопатії, к.б.н., Павлюченко Наталії Анатоліївні, Дідик Наталії Петрівні та Харитоновій
Ірині Прокопівні.