21.05.2024
  38

Екскурсія 2 курсу в Інститут мікробіології і вірусології ім Д.К.Заболотного НАН України

У середу, 08.05.24 студенти 2 курсу кафедри біотехнології ФЕБІТ були на екскурсії
в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України.

Студенти 2 курсу кафедри біотехнології ФЕБІТ на екскурсії в ІМВ

разом з Ястремською Л.С., куратором ФБ- 203

Вони ознайомились з діяльністю та життям першого директора інституту
академіком Данило Кириловичем Заболотним (1866-1929), засновником епідеміології,
учнем Іллі Ілліча Мечникова.
За 80 років існування ІМВ НАНУ його очолювали багато видатних вчених: Михайло
Іванович Штуцер (1930), Микола Васильович Стадніченко (1930-1933), член-
кореспондент АН УРСР Гнат Омелянович Ручко (1933-1937), Петро Єфремович
Марусенко (1937-1941) , академік АН УРСР Віктор Григорович Дроботько (1944-1962),
член-кореспондент АН УРСР Семен Микитович Московець (1962-1971), член-
кореспондент АН УРСР Дмитро Григорович Затула (1971-1977), академік НАН України
Валерій Веніамінович Смірнов (1977 – 2002), академік НАН України Валентин
Степанович Підгорський (2003-2020). Зараз директор інституту доктор біологічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України Микола
Якович Співак.

До сучасної структури ІМВ ім. Д.К. Заболотного входять 16 наукових
відділів і лабораторій. https://imv.org.ua/struktura/naukovi-viddily/
Студенти були у відділі фізіології промислових мікроорганізмів, у відділі
антибіотиків, у відділі мікробіологічних процесів на твердих поверхнях та технічних
підрозділах – Лабораторії інновацій та трансферу технологій. Співробітники інституту
запрошували бажаючих студентів на практику та виконання наукових робіт.

Зараз у відділі біології екстремофільних мікроорганізмів інституту працюють
випускники кафедри біотехнології: доктор філософії зі спеціальності 091
«Біологія» Гаврилюк Олеся Анатоліївна, аспірантка Біда Ірина Олександрівна,
інженер Данько Яніна Павлівна, а також студенти, інженери Тимошенко Артем,
Кирилов Семен. https://imv.org.ua/struktura/naukovi-viddily/viddil-biologii-
ekstremofilnyh-mo/
У відділі біохімії – к.б.н., голова Ради молодих вчених Інституту, Секретар
Товариства мікробіологів України Булигіна Тетяна Володимирівна
https://imv.org.ua/struktura/naukovi-viddily/viddil-biohimii-mo/