11.11.2021
  101

БУДУЄМО УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ

11.11.2021 р. на кафедрі хімії і хімічної технології ФЕБІТ проведено зустріч здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» Зінченко Р.О., Калмиковою Н.Г., Вовк Ю.О. зі студентами другого, третього, четвертого та п’ятого курсів, що здобувають вищу освіту за ОПП «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» та «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».

Під час зустрічі здобувачі ступеня вищої освіти – доктор філософії поділилися своїм досвідом вступу та навчання в аспірантурі, ознайомили слухачів із особливостями реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. У ході відеоконференції зверталася особлива увага на можливість вибору студентами напрямку наукових досліджень, прояву їх ініціативи та зацікавленості під час академічного навчання, участі у студентських наукових кафедральних гуртках, науково-дослідних роботах колективу кафедри, апробації результатів досліджень на конференціях. На прикладі наших аспірантів було показано реалізацію поглибленого опанування ними наукового напрямку, починаючи від третього курсу навчання до успішного захисту магістерської дипломної роботи.

Відповідаючи на запитання студентів, аспірантами була зазначена особлива зацікавленість роботодавців у підготовці докторів філософії на спеціальністю «Хімічні технології та інженерія», прояв підтримки і сприяння проведенню наукових досліджень.