Підсумки практики

Кафедрою екології підведено підсумки періоду практичної підготовки здобувачів

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами і підходами до виконання завдань, що є типовими для їх майбутньої професії, а також формування на базі одержаних теоретичних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах.

Навчальними планами кафедри передбачено проведення навчальної, виробничої та науково-дослідної практики. Попри умови воєнного часу здобувачі мали можливість працювати не лише на кафедрі, а й на реальних виробничих об’єктах та органах влади.

Фахово-ознайомлювальна практика під керівництвом проф. Савицького пройшла на базі кафедри і узагальнюючи результати, керівник відзначив якісну роботу здобувачів та готовність до навчання та самовдосконалення.

Студенти другого року навчання під керівництво доц. Падун А.О. розглянули широке коло питань,що стосуються професійної діяльності екологів на підприємства, органах управління у сфері охорони довкілля, консалтингових компаніях та громадських організацій. До інформування студентів за цими напрямками долучились викладачі кафедри, які серед іншого обговорили зі студентами професійні перспективи, участь у науковій роботі кафедри, сучасні екологічні виклики, пов’язані з руйнуванням об’єктів інфраструктури унаслідок воєнних дій.

Відповідальним за виробничу практику студентів 3 року навчання виступав доц. Бовсуновський Є.О. За допомогою розгалуженої системи партнерських зв’язків кафедри, а також з ініціативи деяких здобувачів, переважна більшість студентів була скерована на відокремлені бази практик. Зокрема, здобувачів прийняли у ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України». Представник цієї установи, головний науковий співробітник Станкевич С.А., присутній на засіданні, відзначив важливість вже традиційної співпраці між академічною установою та кафедрою, яка створює кадровий потенціал для підрозділів НАНУ.

Прокоментували проходження практики здобувачами кафедри і представники Національного екологічного центру України, зокрема експерт з екології Миколаївського відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України Тимченко І.В. відзначила високий рівень підготовки практикантів та інтерес, який вони виявили до виконання завдань. Так, здобувачі долучились до відповідальної справи – дистанційної ідентифікації ушкоджених воєнними діями об’єктів за даними, наявними в НЕЦУ. Така робота є вагомим внеском у майбутню відбудову країни і дає змогу здобувачам усвідомити важливість обраної ними професії та сформувати уявлення про можливі сфери застосування набутих під час навчання знань.

Стейкхолдери кафедри Якименко Г.М. та Міхєєв О.М. після заслуховування звітів відзначили важливість практичної підготовки у формуванні професіоналів. Серед іншого, в умовах переважно дистанційного навчання, практика дає змогу попрацювати в реальних умовах і розвинути навики командної роботи та тайм-менеджменту.

Доцент Радомська М.М. підвела підсумки ще одного важливого компоненту практичного навчання здобувачів цього року – участі у он-лайн тренінгу від Гетеборгського університету (Швеція). Під головуванням проф. Стівенса студенти опановували новітні методи аналізу для прийняття ефективних рішень. Здобувачі 2 та 3 року навчання з англомовних груп протягом 4 тижнів прослухали курс лекцій та розробили проєкти, спрямовані на вирішення важливих екологічних проблем сьогодення – управління полігонами ТПВ та адаптації до кліматичних змін міст України.

До слова також були запрошені представники студентства – здобувачі 3 та 5 років навчання, яка позитивно оцінили отриманий досвід та можливість комуні кувати з професіоналами за фахом, який вони опановують.

На останок були розглянуті результати опитування серед здобувачів щодо того, як вони оцінюють отриманий під час практики досвід. Загалом, враження від практики є позитивнми, а висловлені зауваження стосуються подальшого удосконалення процедур підведення.

Підсумок обговорення підвела завідувачка кафедри Дудар Т.В., яка звернула увагу на необхідність постійного перегляду та осучаснення програм практики. Вона також подякувала представниками баз практики за їх готовність долучитись до підготовки висококваліфікованих екологів.