Викладачі кафедри Цивільної та промислової безпеки

Професорсько-викладацький склад

Халмурадов Батир Данатарович


Зав. кафедри, к.м.н., професор

Рік та місце народження: 1964, м. Ашхабад

Наукова та навчально-методична робота.
В 1987 р. закінчив Туркменський Державний медичний інститут за спеціальністю “Лікар педіатр”. спеціалізація анестезіолог реаніматолог
В 1991 році захистив кандидатську дисертацію.
З 2002 року доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету.

У 2006 році закінчив “Відкритий міжнародний університет розвитку людини” і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Навчальні дисципліни: “Медицина надзвичайних ситуацій”, “Правові основи цивільного захисту” “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці в галузі”.

Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць.


КАЖАН КАТЕРИНА ІВАНІВНА


Доцент кафедри, к.т.н

Місце народження: м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

В 2006 році закінчила Інститут транспортних технологій Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». 
З 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі.
2013 року захистила дисертацію на тему “Підвищення екологічної безпеки аеропортів з урахуванням впливу на довкілля авіаційного шуму та емісії” (керівник – д.т.н., проф. Токарев Вадим Іванович) на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (спеціальність – «Екологічна безпека»). 
З вересня 2009 року по вересень 2013 року працювала асистентом кафедри БЖД.
З вересня 2013 року займає посаду доцента кафедри БЖД

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільний захист” українською та англійською мовою.

Галузь наукових досліджень: екологічна безпека аеропортів цивільної авіації, акустичне та хімічне забруднення повітря в околиці аеропортів, екологічна пропускна спроможність аеропортів.

Публікації. Автор 6 наукових статей. Учасник 18 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

СИНИЛО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА


Доцент кафедри, к.т.н

Місце народження: м. Ромни, Сумська область.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2001 р. закінчила Одеського гідрометеорологічного інституту за спеціальністю “Прикладна екологія”.
З 2003 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету, з 2003 р. – аспірант.
У червні 2006 р. закінчила стаціонарну аспірантуру. 
З 1 вересня 2006 р. працює асистентом кафедри безпека життєдіяльності.
У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці в галузі” та “Екологічна експертиза” викладає українською та англійською мовами.

Галузь наукових досліджень: забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів авіаційних двигунів на території аеропорту.

Публікації. За темою дослідження видано 27 публікацій (статті та тези).

БОРОВИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Старший викладач

Рік та місце народження: 26 вересня 1948 р., с. Сошників, Бориспільський район, Київська область (Україна).

Наукова та навчально-методична робота.

У 1980 р. закінчив заочний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Технічна експлуатація авіаційного обладнання”.
Працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): лаборант кафедри охорони праці (1972-1975), інженер цієї кафедри (1975-1982), асистент цієї кафедри (1982-1991), 
старший викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1991-2001). 
З 2001 р. старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій (пізніше – Інституту екологічної безпеки).

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”

Галузь наукових досліджень: вивчення екологічних проблем експлуатації авіаційного транспорту, зокрема, екологічна паспортизація аеропортів України та країн СНД.

Публікації. Автор понад 80 наукових праць. Учасник 7 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ЯКИМЕЦЬ ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА


Асистент

У 2004 році закінчила Факультет охорони довкілля Національного Авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». 
Працювала з 2003 року на ДП «Науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння» (м. Київ) інженером з охорони навколишнього середовища.

З 2004 по 2007 роки навчалася в аспірантурі НАУ. Напрям наукової діяльності – екологічна безпека. З 2007 року працює на кафедрі БЖД. Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці».
Область наукових досліджень – питання забруднення навколишнього середовища в авіаційній галузі. Опубліковано 10 наукових праць.

ГОСУДАРСЬКА ІННА ЛЕОНІДІВНА


Асистент

КІЧАТА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА


Ассистент

Місце народження: м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2006 році закінчила Факультет охорони довкілля Національного Авіаційного університету за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”. 
З 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі НАУ. 
З 2007 року працює на кафедрі БЖД.

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист”.

Галузь наукових досліджень – екологічна безпека, питання забруднення навколишнього середовища міської забудови.

Публікації. Опубліковано понад 10 наукових праць

КОЗЛІТІН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Асистент

Рік та місце народження: 10 березня 1978 р., м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2002 р. закінчив факультет систем управління Національного авіаційного університету за спеціальністю “Технічна експлуатація пілотажно-навігаційних комплексів”.
З 2002 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності Інституту міського господарства (далі – Інститут екологічної безпеки).

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”.

Галузь наукових досліджень: вивчення проблем охорони праці

Публікації. Автор понад 20 наукових праць, учасник міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ПЕКУРОВСЬКИЙ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Асистент

Навчально-допоміжний склад

НАЗАРЕНКО МАРІЯ СЕМЕНІВНА – завідувач лабораторієюМАЛИНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – фахівець

Контакти кафедри Цивільної та промислової діяльності

телефон +38 044 406 78 91