Викладачі кафедри ЦБ

Професорсько-викладацький склад

ГЛИВА ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ


Зав. кафедри, д.т.н., професор

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.062.14 при Національному авіаційному університеті та К 26.802.01 при Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці НАН України

Рік та місце народження: 1957, м. Слов’янськ Донецької області

Наукова та навчально-методична робота.

У 1979 році закінчив фізико-математичний факультет Слов’янського педагогічного інституту за спеціальністю “викладач фізики і математики”. 
У 1987 році закінчив аспірантуру Інституту металофізики АН України за спеціальністю “фізика металів”.
У 2006 році здобув ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю “Охорона праці” (тема дисертації: “Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп’ютерів”).
У 2011 році закінчив докторантуру Національного авіаційного університету за спеціальністю “Екологічна безпека”.
У 2012 році захистив дисертацію на тему “Моніторинг та нормалізація фізичних факторів виробничого середовища при експлуатації автоматизованих систем” на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю “Охорона праці”.

Навчальні дисципліни: “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”.

Галузь наукових досліджень: забезпечення електромагнітної безпеки, моніторинг та нормалізація фізичних факторів виробничого середовища.

Публікації. Автор 95 наукових праць, з яких 3 навчальних посібники, 11 патентів України, учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій.

ЗАПОРОЖЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ


Професор кафедри, д.т.н., професор

Місце та рік народження: Київ, 1956 р.
Освіта та трудова діяльність.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації у 1978 р., механічний факультет за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів та двигунів”. 
Загальний трудовий стаж роботи в університеті складає 35 років. Стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки.
На посаді завідувача кафедри безпеки життєдіяльності НАУ працював з квітня 2001 р. по 2014 р.
Член вченої ради Національного авіаційного університету та голова вченої ради Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.Наукова та навчально-методична робота.
Голова наукового напрямку НАУ: «Методи і засоби охорони довкілля, енергоресурсозбереження та забезпечення безпеки транспорту». Номінований від України член Комітету з охорони довкілля від впливу авіації (Committee on Aviation Environmental Protection – CAEP) Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Член робочих груп САЕР ІСАО: Modeling and Databases Group (MDG) та Impacts and Science Group (ISG).
Член групи експертів у сфері охорони довкілля від впливу повітряного транспорту (Group of Experts on the Abatement of Nuisance Caused by Air Transport (АNCAT)) Європейської конференції цивільної авіації (ECAC).
Член робочих груп АNCAT ECAC: Aircraft Noise Modelling Task Group (AIRMOD) та Modelling and Interdependencies Task Group (MITG).
Член та відповідальна особа від України за зв’язки в мережі експертів з авіаційного шуму Європейського Союзу XNoise (http://www.xnoise.eu/?id=213).
Керівник Науково-дослідного центру екологічних проблем аеропортів при Національному авіаційному університеті.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.14 при Національному авіаційному університеті. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03 при Національному авіаційному університеті.
Член редакційної колегії «Вісника Національного авіаційного університету», член редколегії журналу «Applied Acoustics» (видавництво Еlsevier, Нідерланди) та «International Journal of Sustainable Aviation» (IJSA, ISSN (Online): 2050-0475 – ISSN (Print): 2050-0467 (Inderscience Publishers).
Виконує наступні види навчального навантаження: лекції та заняття з дисциплін “Екологічна експертиза”, “Охорона праці в галузі”, керівництво магістерськими роботами, керівництво аспірантами та консультації докторантів.
Має 6 захищених кандидатів та двох докторів технічних наук.

Навчальні дисципліни: “Екологічна експертиза”, “Охорона праці в галузі”

Публікації: автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди.
Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток освіти. Нагороджений Подякою Прем’єр-мініcтра України, Подякою Голови Київської МДА, медалями НАУ «За доблесну працю» та «До 75-річчя НАУ», нагрудним знаком НАУ «За сумлінну працю», Національного університету цивільного захисту України «За доблесну працю», Відзнакою навчально-методичних установ цивільного захисту.

ГУЛЕВЕЦЬ ВАДИМ ДМИТРОВИЧ


Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Рік та місце народження: 7 серпня 1961 р., м. Київ

Наукова та навчально-методична робота.
Закінчив у 1983 р. факультет аеропортів Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Технічна експлуатація засобів механізації та автоматизації аеропортів”.
У 1983–1986 рр. працював у Бориспільському об’єднанному авіаційному загоні. 
З 1986 р. працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації: аспірант (1985–1988), асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1986–1995), старший викладач цієї кафедри (1996–2000), з 2000 р. – доцент кафедри безпеки життєдіяльності. 
Одночасно у 1995–2000 рр. заступник декана з навчальної роботи факультету авіаційної наземної техніки, у 2000–2001 рр. заступник декана факультету аеропортів, з 2003 р. декан факультету геоматики та транспортних систем Національного авіаційного університету. 
У 1999–2003 рр. відповідальний секретар приймальної комісії університету.
У 1996 р. захистив дисертацію “Система захисту операторів від падіння на прикладі процесу технічного обслуговування авіаційної техніки ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Охорона праці”. Доцент по кафедрі безпеки життєдіяльності (1999).

Нагороджений медаллю Національного авіаційного університету “За сумлінну працю” (2003).
Працює над дисертацією “Теоретичні основи підвищення зносо-, жаро- та корозійної стійкості газотермічних покриттів та методи оптимізації стану технологічних процесів їх нанесення при відновленні систем авіаційної техніки” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю “Тертя та зношення в машинах”.

Навчальні дисципліни: “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”, “Основи охорони праці”.

Галузь наукових досліджень: аерокосмічні інтегровані геоінформаційні системи; вивчення проблем стійкості газотермічних покриттів, безпеки життєдіяльності, екології, психології праці, прикладної теорії ризиків для екстремальних ситуацій.

Публікації. Автор понад 45 наукових праць. Учасник 20 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

КАЗАНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ


Доцент кафедри, к.т.н., доцент

Рік та місце народження: 1940 р., м. Новокузнецьк, Кемеровська обл. (Росія).

Наукова та навчально-методична робота.
У 1964 р. закінчив механічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю “Технологія машинобудування, металоріжучі верстати та інструменти”.
Працював на ВО “Арсенал” (м. Київ): технік (1963-1964), інженер (1964-1967), керівник групи (1967). 
З 1967 р. працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): аспірант (1967-1971), інженер кафедри гідравліки (1971-1974), старший викладач кафедри конструкції і міцності літальних апаратів (1974-1975). 
З 1975 р. доцент кафедри конструкції і міцності літальних апаратів механічного факультету. Одночасно у 1975-1977 рр. заступник декана механічного факультету з наукової роботи.
З 2003 р. доцент кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій.
У 1975 р. захистив дисертацію “Дослідження процесів очищення рідини АМГ в електростатичному полі” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Системи гідроприводів”.
Нагороджений медаллю “В память 1500-летия Киева” (1983), почесним знаком “Изобретатель СССР” (1985), почесною відзнакою Міністерства цивільної авіації СРСР (1987).

Галузь наукових досліджень: вивчення проблем очистки робочих рідин і палив в електричних полях.

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”, “Безпека життєдіяльності”.

Публікації. Автор понад 50 наукових праць, у тому числі 12 авторських свідоцтв та патентів. Учасник 10 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА


Доцент кафедри, к.б.н., доцент

Кандидат біологічних наук, доцент

Місце народження: м. Волгоград (Росія). Наукова та навчально-методична робота. В 1990 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко, за спеціальністю “Генетика”. 
Працювала лікарем-цитогенетиком Медико-генетичного Центру (1990-2000), завідувачем лабораторії радіаційної генетики Наукового центру радіаційної медицини АМН України (2000-2004). Заочний аспірант (1999-2002) Інституту агроекології та біотехнології УААН. 
В 2003 захистила дисертацію на тему “Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низькодозового іонізуючого випромінення” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю «генетика». 
В НАУ, на посаді доцента кафедри безпеки життєдіяльності, працює з 2004 року, з 2005 по 2010 – заступник декана факультету екологічної безпеки. 
В 2007 році нагороджена грамотою Управління охорони навколишнього природного середовища за вагомий внесок у справу покращення екологічного стану міста, в 2008 – Грамотою до 75-річчя НАУ за сумлінну працю.

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”, в тому числі – англійською мовою.

Галузь наукових досліджень: безпека життєдіяльності людини, охорона праці, радіобіологія, цитогенетика, радіаційна генетика.

Публікації. Автор 45 наукових праць, співавтор 3 монографій, учасник 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

КОНОВАЛОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА


Доцент кафедри,  к.т.н., доцент

Місце народження: м. Алма-Ата (Казахстан).

Наукова та навчально-методична робота. 
У 1996 р. з відзнакою закінчила факультет аеропортів Київського міжнародного університету цивільної авіації за спеціальністю “Будівництво та експлуатація аеродромів та автошляхів”.
З 1998 р. вступила до аспірантури Київського міжнародного університету цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет).
З 2001 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності.
У 2005 році захистила дисертацію “Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактору” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.
З 2005 року працює на кафедрі безпеки життєдіяльності на посаді доцента кафедри.З 2005 року виконує обов’язки керівника науково-дослідної групи з авіаційного шуму Центру екологічних проблем аеропортів.

У 2009 році пройшла стажування у Національному дослідному інституті транспорту та охорони навколишнього середовища, місто Брон, Франція, в рамках спільного проекту «Оптимізаційні стратегії зниження авіаційного шуму та емісії як елемент збалансованого підходу до регулювання авіаційного шуму» (“Optimization Strategies to Reduce Aircraft Noise and Pollution. Low-Noise Flight Procedures as an Element of Balanced Approach to Aircraft Noise Control”) в рамках Програми Кластер 8 (Program Cluster 8) Регіону Рона-Альпи.
У 2010 році приймала участь у роботі семінарів з Охорони навколишнього середовища та семінару «Технічна підтримка Системи торгівлі квотами на емісію» в рамках проекту TRACECA Civil Aviation Safety and Security Project.
З 2010 року є членом наукової мережі експертів з авіаційного шуму Х-NOISE.

Викладає навчальні дисципліни: “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Екологічна експертиза”. Викладає англійською мовою дисципліни “Охорона праці в галузі” та “Екологічна експертиза”.

Галузь наукових досліджень: вивчення проблем авіаційного шуму, впливу діяльності цивільної авіації на довкілля.

Публікації. Автор 45 наукових праць, учасник 25 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ХАЛМУРАДОВ БАТИР ДАНАТАРОВИЧ

Халмурадов Б.Д.


Професор кафедри, к.м.н., доцент

Рік та місце народження: 1964, м. Ашхабад

Наукова та навчально-методична робота.
В 1987 р. закінчив Туркменський Державний медичний інститут за спеціальністю “Лікар педіатр”. спеціалізація анестезіолог реаніматолог
В 1991 році захистив кандидатську дисертацію.
З 2002 року доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету.

У 2006 році закінчив “Відкритий міжнародний університет розвитку людини” і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію спеціаліст-юрист.

Навчальні дисципліни: “Медицина надзвичайних ситуацій”, “Правові основи цивільного захисту” “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці в галузі”.

Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць.

РУСАЛОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ


Доцент, к.т.н, доцент

Місце народження: м. Сміла, Черкаська обл.

Наукова та навчально-методична робота.
В 1973 р. закінчив Київський політехнічний інститут. В КПІ працював до 2001 р.
В 1985 р. захистив кандидатську дисертацію за науковими спеціальностями «Охорона праці» та «Електротехнічні комплекси та системи».
З 1986 р. має вчене звання доцента.
На посаді доцента кафедри безпеки життєдіяльності НАУ – з 2004 року.
Дійсний член Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та Академії безпеки та основ здоров’я.

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”.

Галузь наукових досліджень: безпека в екстремальних виробничих умовах.

Публікації. Понад 170 наукових праць, 3 авторських свідоцтва про винаходи.

УДАРЦЕВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА


Доцент кафедри, к.т.н, доцент

Місце народження: м. Київ

Наукова та навчально-методична робота.
Закінчила Український державний медичний університет.Працює в Національному авіаційному університеті з 2001 р. 
У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів”.

Навчальні дисципліни: “Основи охорони праці”, “Охорона парці в галузі”, “Безпека життєдіяльності”.

Галузь наукових досліджень: психофізіологічні дослідження, оброблення медичної та статистичної інформації, дослідження людського фактору в цивільній авіації.

Публікації. Автор 11 наукових праць.

МІКОСЯНЧИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА


Професор кафедри, д.т.н, доцент

Місце народження: м. Київ

У 1997 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мікробіологія».
В 2006 році захистила дисертацію в Національному транспортному університеті за спеціальністю 05.02.04 – тертя та зношування в машинах на тему “Оцінка триботехнічних параметрів мастильних матеріалів при граничному мащенні в умовах локального контакту”.
З 2007 по 2011 роки працювала на посаді доцента кафедри виробництво, ремонт та матеріалознавство Національного транспортного університету.

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”, “Безпека життєдіяльності” українською та англійською мовами.

Публікації. Має 57 друкованих праць, з них 1 навчальний посібник та 8 патентів на винаходи.

КАЖАН КАТЕРИНА ІВАНІВНА


Доцент кафедри, к.т.н

Місце народження: м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

В 2006 році закінчила Інститут транспортних технологій Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». 
З 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі.
2013 року захистила дисертацію на тему “Підвищення екологічної безпеки аеропортів з урахуванням впливу на довкілля авіаційного шуму та емісії” (керівник – д.т.н., проф. Токарев Вадим Іванович) на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (спеціальність – «Екологічна безпека»). 
З вересня 2009 року по вересень 2013 року працювала асистентом кафедри БЖД.
З вересня 2013 року займає посаду доцента кафедри БЖД

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільний захист” українською та англійською мовою.

Галузь наукових досліджень: екологічна безпека аеропортів цивільної авіації, акустичне та хімічне забруднення повітря в околиці аеропортів, екологічна пропускна спроможність аеропортів.

Публікації. Автор 6 наукових статей. Учасник 18 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

СИНИЛО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА


Доцент кафедри, к.т.н

Місце народження: м. Ромни, Сумська область.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2001 р. закінчила Одеського гідрометеорологічного інституту за спеціальністю “Прикладна екологія”.
З 2003 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету, з 2003 р. – аспірант.
У червні 2006 р. закінчила стаціонарну аспірантуру. 
З 1 вересня 2006 р. працює асистентом кафедри безпека життєдіяльності.
У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Охорона праці в галузі” та “Екологічна експертиза” викладає українською та англійською мовами.

Галузь наукових досліджень: забруднення атмосферного повітря внаслідок викидів авіаційних двигунів на території аеропорту.

Публікації. За темою дослідження видано 27 публікацій (статті та тези).

БОРОВИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Старший викладач

Рік та місце народження: 26 вересня 1948 р., с. Сошників, Бориспільський район, Київська область (Україна).

Наукова та навчально-методична робота.

У 1980 р. закінчив заочний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Технічна експлуатація авіаційного обладнання”.
Працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): лаборант кафедри охорони праці (1972-1975), інженер цієї кафедри (1975-1982), асистент цієї кафедри (1982-1991), 
старший викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1991-2001). 
З 2001 р. старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій (пізніше – Інституту екологічної безпеки).

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”

Галузь наукових досліджень: вивчення екологічних проблем експлуатації авіаційного транспорту, зокрема, екологічна паспортизація аеропортів України та країн СНД.

Публікації. Автор понад 80 наукових праць. Учасник 7 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ПАВЛИШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ


Старший викладач

Рік та місце народження: 23 вересня 1955 р., с. Святилівка, Глобинський район, Полтавська область (Україна).

Наукова та навчально-методична робота.
У 1978 р. закінчив факультет аеропортів Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Експлуатація повітряного транспорту”.
Працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): інженер кафедри охорони праці (1978), старший інженер цієї кафедри (1979-1982), асистент кафедри охорони праці (1982-1991), старший викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1991-2001).
У 2001 – 2004 рр. – асистент, 2004 – 2009 – доцент, а з травня 2009 р. – старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності Інституту транспортних технологій (пізніше Інституту екологічної безпеки). 
Брав активну участь у складанні екологічних та акустичних паспортів авіапідприємств України, Росії та Узбекістану.
Учасник міжнародного проекту з цивільної авіації TRACECA (транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія). Навчальні дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Управління і нормування в галузі безпеки виробництва», “Цивільний захист”.

Галузь наукових досліджень: вирішення екологічних проблем в цивільній авіації – очистка та утилізація спеціальних рідин при експлуатації повітряного транспорту.

Публікації. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі навчальних посібників «Метрологическое обеспечение охраны труда при технической эксплуатации и ремонте авиационной техники» (1991) та «Неонізуючі випромінювання, оздоровлення повітряного середовища робочих місць» (1996), написаних у співавторстві.
Учасник 18 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ГРИГОРАШ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Старший викладач

ЯКИМЕЦЬ ІРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА


Асистент

У 2004 році закінчила Факультет охорони довкілля Національного Авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». 
Працювала з 2003 року на ДП «Науково-технічний центр артилерійсько-стрілецького озброєння» (м. Київ) інженером з охорони навколишнього середовища.

З 2004 по 2007 роки навчалася в аспірантурі НАУ. Напрям наукової діяльності – екологічна безпека. З 2007 року працює на кафедрі БЖД. Викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці».
Область наукових досліджень – питання забруднення навколишнього середовища в авіаційній галузі. Опубліковано 10 наукових праць.

ГОСУДАРСЬКА ІННА ЛЕОНІДІВНА


Асистент

ЗАНЬКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ


Асистент

Рік та місце народження: 1976, м. Джамбул (Казахстан).

Наукова та навчально-методична робота.
У 1998 р. закінчив факультет льотної експлуатації повітряних суден Київського міжнародного університету цивільної авіації за спеціальністю “Льотна експлуатація повітряних суден”.
У 1999 р. закінчив факультет підвищення кваліфікації Київського міжнародного університету цивільної авіації за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.
Працює у Київському міжнародному університеті цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет): асистент кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1998-2001), аспірант (2001-2003).
З 2003 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності Інституту міського господарства (нині – Інститут екологічної безпеки).

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”.

Галузь наукових досліджень: вивчення проблем професійного відбору і ергономіки. У 2018 році захистив дисертацію на тему: «Зниження виробничого ризику при експлуатації гідравлічних насосів без розбірним відновленням плунжерних пар» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – «Охорона праці»..

Публікації. Автор 12 наукових праць, у тому числі 4 патентів. Учасник 5 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

КІЧАТА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА


Ассистент

Місце народження: м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2006 році закінчила Факультет охорони довкілля Національного Авіаційного університету за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища”. 
З 2006 по 2009 роки навчалася в аспірантурі НАУ. 
З 2007 року працює на кафедрі БЖД.

Навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності” та “Цивільний захист”.

Галузь наукових досліджень – екологічна безпека, питання забруднення навколишнього середовища міської забудови.

Публікації. Опубліковано понад 10 наукових праць

КОЗЛІТІН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Асистент

Рік та місце народження: 10 березня 1978 р., м. Київ.

Наукова та навчально-методична робота.

У 2002 р. закінчив факультет систем управління Національного авіаційного університету за спеціальністю “Технічна експлуатація пілотажно-навігаційних комплексів”.
З 2002 р. асистент кафедри безпеки життєдіяльності Інституту міського господарства (далі – Інститут екологічної безпеки).

Навчальні дисципліни: “Охорона праці”, “Охорона праці в галузі”.

Галузь наукових досліджень: вивчення проблем охорони праці

Публікації. Автор понад 20 наукових праць, учасник міжнародних та регіональних наукових конференцій.

ПЕКУРОВСЬКИЙ ГЛІБ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Асистент

Сумісники

БАРАНОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА –

асистент кафедри безпеки життєдіяльності

Науковий склад

БЕРЕГОВИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – старший науковий співробітник
МАКАРЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – молодший науковий співробітник

Навчально-допоміжний склад

НАЗАРЕНКО МАРІЯ СЕМЕНІВНА – завідувач лабораторією


КАЛТИГІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ- провідний фахівець


ПАРАЩАНОВ В’ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ – провідний фахівець
СТАШКО ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ – фахівець 1го розряду


БОГАЧОВА СОФІЯ ІВАНІВНА – фахівець 1го розряду
МАЛИНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА – фахівець

Контакти кафедри Цивільної та промислової діяльності