05.10.2021
  57

Освітньо-наукова програма «Аерокосмічна медицина»

Кафедра БІКАМ представляє освітньо-наукову програму «Аерокосмічна медицина», унікальність якої полягає у засвоєнні ексклюзивної навчальної інформації щодо започаткованих в Україні наукових напрямів космічної біології та фізіології (на базі ІФБ НАНУ), можливості використання власних наукових медико-біоінженерних розробок для медичного супроводу антарктичних експедицій, як місця імітації тривалого космічного польоту (викладачі кафедри БІКАМ); власних баз даних щодо медико-біоінженерного забезпечення водолазів і акванавтів, як спосіб імітації невагомості і застосування біоінженерних систем життєзабезпечення підводних ґермооб’єктів (барокамер, скафандрів) (викладачі кафедри та науковці ІФБ НАНУ), а також сучасних досягнень медико-інженерної складової аерокосмічної галузі. Реалізація освітніх завдань у науковому сегменті виконується у межах співпраці з Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ, а популяризація знань у галузі науки про життя, аерокосмічної інженерії та сприяння вибору майбутньої професії здійснюється у співпраці з Централізованою  бібліотечною системою “Свічадо”. Кооперація кафедри БІКАМ з «Свічадо», Київською філією Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова та Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрило можливість створити міжгалузевий науково-освітній проєкт «Бібліокосмодром» і, з нагоди святкуванні міжнародного тижня Космосу (4-10 жовтня), презентувати перші профільні відеоматеріали