Про проєкт

Грантова угода: Project 101047602 — EnergyC

Термін реалізації проєкту: 36 місяців, 01.02.2022 р.  – 31.01.2025 р.

Мета, цілі та очікувані результати проєкту:
Зміна клімату та погіршення стану навколишнього середовища є одними з найбільш актуальних загроз для світу. Лідером у вирішенні цих викликів є Європейський Союз. Стратегічною ціллю ЄС є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Досягнення цієї мети відбуватиметься, зокрема, через здійснення заходів з декарбонізації енергетичного сектору.  Проблеми та виклики, пов’язані з негативним впливом на навколишнє середовище, зокрема, внаслідок спалювання викопного палива та низької енергоефективності в енергетичному секторі, є актуальними й для України. Водночас Україна має великий потенціал для використання екологічно чистих відновлюваних джерел енергії в усіх галузях економіки, тому європейський досвід декарбонізації енергетики є надзвичайно важливим для України.
 Проект присвячується дослідженню європейської політики та передових практик в сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та трансформації до низьковуглецевої економіки.

Метою проекту є популяризація ідей європейської енергетичної політики, передових практик енергозбереження, розвитку екологічно чистих енергетичних технологій та принципів сталого розвитку.

Конкретними цілями є:
1. Надання студентам знань про політику ЄС у сфері циркулярної економіки, використання відновлюваних джерел енергії та шляхів досягнення зменшення викидів парникових газів.
2. Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку чистої енергетики в ЄС та Україні. Аналіз можливих проблем, що виникають при реалізації принципів низьковуглецевої економіки.
3. Популяризація серед широкої громадськості ідей низьковуглецевої економіки.

Плануються такі види діяльності: реалізація навчального модуля, проведення досліджень, організація заходів (три круглі столи та конференція), створення веб-сторінки проєкту на сайті університету та сторінки у соціальних мережах, публікація навчальних матеріалів та наукових робіт.

Для обговорення питань під час круглих столів та конференції, пов’язаних із запровадженням принципів низьковуглецевого розвитку в ЄС та Україні, планується залучення представників громадянського суспільства, політиків, державних службовців, представників ЗМІ, спеціалістів різних рівнів.

Основними результатами проекту є підвищення обізнаності широкої громадськості щодо ключових аспектів енергетичних стратегій ЄС та перетворення цих знань у практичні підходи для ефективного використання енергії та розвитку екологічно чистих енергетичних технологій в Україні. Проєкт сприятиме популяризації європейських ідей низьковуглецевої економіки та формуванню екологічної свідомості. Поширення кращих практик передового європейського досвіду в процесі реалізації проекту сприятиме швидшому переходу України до низьковуглецевого розвитку.

Заплановані види діяльності

  • розробка та викладання академічного курсу «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС»
  • публікація конспекту лекцій «Чисті енерготехнології та енергоефективність: досвід ЄС»
  • проведення досліджень в області енергетичної політики ЄС, європейських практик та механізмів впровадження ідей низьковуглецевої економіки
  • проведення круглих столів: «Розвиток біоенергетики в ЄС та Україні», «На шляху до низьковуглецевої економіки», «Стала енергетика»
  • проведення науково-практичної конференції «Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Європейському Союзу та Україні»