Освітньо-професійні програми, навчальні плани та відгуки-рецензії

2020 ОПП 161 М хім технології альтерн енергоресурсів

2020 Навчальний план ОС “Магістр”

2019 ОПП 161 М хім технології альтерн енергоресурсів

2019 Робочий навчальний план ОС “Магістр”

Відгук-рецензія ТОВ “ПАЛТЕХ”

Відгук-рецензія ТОВ “ВОДОРОД ТМ”
Відгук-рецензія інституту сорбції НАН України

Порівняльна таблиця внесення змін в опис освітньої програми ОС “Магістр” 2019

2016 ОПП 161 Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

2018 ОПП 161 Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

2019 ОПП 161 Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

2020 ОПП 161 Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Навчальний план Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів 2020

Навчальний план Б Хімічні технології альтернативних енергоресурсів 2016

Навчальний план Б Хімічні технології аьлтернативних енергоресурсів 2018

Відгук Укртатнафта

Відгук ІБОНХ

Пропозиції від стейкхолдерів