26.06.2023
  16

Захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр» на кафедрі хімії і хімічної технології

З 22 по 23 червня 2023 року на кафедрі пройшли захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр». До захисту були подані роботи різного тематичного спрямування, присвячені як розробці нових традиційних та альтернативних палив, так і новим методам покращення їх властивостей. Багато робіт було присвячено отриманню біогазу та біоводню різними методами, що цілком збігається з програмою Державного розвитку до 2030 року. Також, головою комісії Полункіним Є.В. були відмічені роботи по розробці сучасних SAW палив, що цілком відповідає сучасним вимогам Євросоюзу.

Шанонві наші випускники, бажаємо Вам упсіхів по життю та чекаємо Вас в Магістратурі.