01.03.2019
  119

Захист докторської дисертації

28 лютого 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під головуванням Запорожця Олександра Івановича – доктора технічних наук, професора, проректора з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету до захисту було представлено дисертацію доцента, директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України Целіщева Олексія Борисовича на тему«Наукові основи способів перетворення н-алканів у високооктанові компоненти для моторних палив» на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних  матеріалів; науковий консультант – Бойченко Сергій Валерійович, д.т.н., професор, декан Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій  Національного авіаційного університету.

Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічної технології переробки нафти та газу (Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України, м. Львів); Малий Євген Іванович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри металургійного палива та вогнетривів (Національна металургійна академія України, Міністерства освіти і науки України, м. Дніпро); Ранський Анатолій Петрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології (Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Вінниця).

У результаті таємного голосування здобувачу Целіщеву Олексію Борисовичу  присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.07 – хімічна технологія палива і паливно-мастильних  матеріалів.

Головуючий ради Запорожець О.І. оголосив рішення спецради та привітав здобувача з присудженням наукового ступеня.