17.05.2019
  69

З успішним захистом дисертації

Вітаємо асистента кафедри екології Явнюка Андріана Андріановича із успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за темою “Особливості  раннього  онтогенезу  очерету  звичайного Phragmites australis  (Cav.) Trin.  ex Steud. в умовах радіонуклідного  забруднення водойм”, що відбувся в
Інституті гідробіології НАН України на спеціалізованій вченій раді Д 26.213.01, спеціальність 03.00.17 – гідробіологія.

Подальших Вам, Андрію, успіхів та кар’єрного росту!
З повагою,
декан факультету та рідна кафедра екології!