18.05.2023
  19

Тиждень академічної доброчесності на ФЕБІТ

З 8 по 12 травня 2023 року на ФЕБІТ пройшов тиждень академічної доброчесності, протягом якого було проведено ряд заходів як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників.

Зокрема, проведено вебінари:

 «Академічна доброчесність: основні аспекти» (спікер – Оксана Тихенко, заступник декана ФЕБІТ, д.т.н., проф.;

 «Chat GPT: доброчесно чи ні?» (спікер – Маргарита Радомська, доцент кафедри екології, к.т.н., доц.);

«Концепція забезпечення академічної доброчесності в Національному авіаційному університеті» (спікер – Андрій Гізун, начальник відділу моніторингу якості вищої освіти НАУ, к.т.н, доц.);

«Порядок перевірки академічних та наукових текстів на плагіат в НАУ» (спікер – Лариса Чубко, доцент кафедри біотехнології, к.ф-м.н., доц.).

Як здобувачі освіти, так і викладачі, які брали участь у вебінарах, жваво обговорювали питання академічної доброчесності, що в чергове засвідчило важливість цього питання і активний прогрес у формуванні культури навчальної та наукової етики в умовах сучасного світу, який так швидко змінюється.

Також здобувачі вищої освіти ФЕБІТ взяли участь в опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності.

23 науково-педагогічні працівники ФЕБІТ успішно пройшли онлайн курси підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність» на освітній платформі Prometheus та отримали сертифікати. Сподіваємося, що проведення таких заходів сприятиме формуванню доброчесного академічного середовища та розумінню всіма учасниками освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності!