23.04.2023
  30

ХVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”

20 квітня 2023 року на кафедрі екології відбулась ХVIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”. За традицією, центральною подією заходу став круглий стіл, до якого долучились понад 100 слухачів. Тематику цьогорічного столу було обрано в продовження проблеми, яка розглядалась у квітні 2022 року. Тоді кафедра екології Національного авіаційного університету однією з перших в Україні провела слухання, присвячені розгляду очікуваних екологічних наслідків війни. І ось рік потому спеціалісти галузі зібрались для того, щоб обговорити питання відновлення зруйнованих екосистем.

Роботу круглого столу розпочала завідувачка кафедри екології Дудар Т.В., яка звернулась з вітальним словом до учасників та представила комплексну наукову роботу, що здійснюється співробітниками кафедри за тематикою «Відновлення екосистем, порушених внаслідок воєнних дій та інших антропогенних впливів».

Доповіді спікерів охоплювали широке коло екологічних проблем, що залишає по собі війна. Так, професор Чумаченко С.М. (Національний університет харчових технологій) та ст.н.с. Яковлєв Є.О. (Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ) представили новітні підходи до оцінки збитків завданих агресією проти України і, зокрема, зосередили увагу на наслідках для геологічного середовища. Професор Станкевич С.А (Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі НАНУ) окреслив напрямки застосування дистанційних методів для дослідження просторового розподілу інтенсивності пошкоджень, завданих природі. Експерти з радіаційної безпеки Ольховик Ю.О. (Національний авіаційний університет) та Паскевич С.А. (Інституту проблем безпеки АЕС) представили доповіді про ризики, пов’язані з захопленням об’єктів атомної енергетики України ворожими військовими формуваннями. Дана проблематика була розглянута з різних позицій: у випадку ЧАЕС було представлено аналіз виявлених наслідків, а для Запорізької АЕС обговорювались потенційні загрози на майбутнє.

Другий блок доповідей стосувався перспектив, які відкриваються у природоохоронній сфері України у зв’язку з масштабною відбудовою країни у післявоєнний час.  Перш за все, професор Петрук В.Г. (Вінницький національний технічний університет) підкреслив важливість інтегрування стратегії екомодернізація та декарбонізація у розвиток повоєнної економіки України. В свою чергу, експерт з охорони довкілля НЕК «Укренерго» Якименко Г.М. представила екологічні проєкти, що вже ініційовані компанією для підтримки відновлення екосистем, а експерт кафедри цивільної та промислової безпеки Синило К.В. (Національний авіаційний університет) обговорила нові підходи до контролю впливів повітряних суден на довкілля після відновлення цивільних авіаперевезень в Україні.

Вже зараз багато проблем оцінені і охоплені увагою не лише державних органів, але й громадських організацій. Так, керівники Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Т.В. та Пащенко О.В. у своєму виступі представили результати своєї роботи у сфері документування злочинів проти довкілля, і одночасно продемонстрували здобутки і перспективи проєкту психологічної реабілітації постраждалих внаслідок воєнних дій. В свою чергу, керівниця Миколаївської філії Національного екологічного центру України Тимченко І.В. виділила важливі аспекти участі місцевих громад у відновленні довкілля, адже саме на них врешті лягає обов’язок виконання всіх, навіть найкращих, ініціатив та стратегій, що потребує готовності та компетентності всіх учасників процесу. Організатори заходу та кафедра екології Національного авіаційного університету висловлюють щиру вдячність усім доповідачам та слухачам. І сподіваємось, що наступного року круглий стіл вже буде розглядати наслідки воєнних дій у ретроспективі.

Фотозвіт за посиланням.