18.04.2019
  100

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологічна безпека держави”

18 квітня 2019 року на базі кафедри екології проходила ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологічна безпека держави”. Метою конференції є обговорення широкого кола питань, пов’язаних з процесами деградації навколишнього середовища внаслідок діяльності людини та пошуку шляхів гармонізації розвитку економіки країни з вимогами охорони довкілля.
Пленарне засідання урочисто відкрив ректор Національного авіаційного університету, професор Ісаєнко В.М., який є одним зі співзасновників даного заходу. У своєму вітальному слові він відзначив важливе значення екологічної безпеки у світі зростаючих комплексних загроз.
За традицією невід’ємною частиною роботи конференції став концепт-семінар на тему “Трансформація екологічної політики України в умовах євроінтеграційних процесів”ю Доповідали про найгостріші екологічні проблеми у державі представники “Національного екологічного центру України” та співробітники науково-дослідної лабораторії біобезпеки ФЕБІТ НАУ.

До участі у конференції долучились представники провідних ЗВО України, зокрема Національної металургійної академії, Одеської національної академії харчових технологій, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та ін., а також університетів Польщі – Університету Ополє та Білосток, а також ряду науково-дослідних установ.

На завершення конференції слово взяв представник Одеської національної академії харчових технологій доцент Зацеркляний М.М. та завідувач кафедри екології професор Фролов В.Ф., які відзначили високий рівень підготовки учасників та перспективи розвитку конференції до міжнародного статусу.