26.10.2022
  58

Грантова програма для науковців з України на кафедрі біохімії та біотехнології у Познанському університеті природничих наук

На кафедрі біохімії та біотехнології Познанського університету природничих наук (УПП) ведуться роботи, пов’язані з виконанням наукового проекту під назвою «Оцінка рівня різноманітності та генетичного поліморфізму різних генотипів цукрового сорго, що культивується в Польщі».Проект виконує д-р Григорій Петюх під керівництвом професора УПП доктора хабілітованого Джоанни Зейланд у рамках грантової програми для науковців з України «Freedom stars with your mind». 

Метою програми Фундації Костюшка є підтримка науковців – громадян України, які внаслідок російського вторгнення опинилися в Польщі. Програма адресована науковцям з України, які мають українське громадянство та мають принаймні ступінь доктора філософії. Умовою для отримання гранту є бути дослідником в українському університеті чи іншому науково-дослідному підрозділі, а проект має бути реалізований у співпраці з польським університетом (Poznań University of Life Sciences) або науково-дослідною установою. Григорій Петюх працює на кафедрі біотехнології Національного авіаційного університету в Києві. 

Основні наукові інтереси Григорія Петюха – культури рослинних клітин і тканин, молекулярна біологія, генна інженерія та бактеріальні ендофіти рослин.