Матвєєва Ірина Валеріївна

професор кафедри екології, доктор  технічних наук, професор, декан ФЕБІТ

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут, природничий факультет, спеціальність «біологія з додатковою спеціальністю хімія» (1990).

Кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» (2008). Тема дисертації «Моделювання радіобіологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем».

Доктор технічних наук, спеціальність 21.06.01 «Екологічна безпека» (2016). Тема дисертації «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників».

Вчені звання: доцент кафедри екології (2011), професор кафедри екології (2020).

Навчально-методична робота

Член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.

Основні дисципліни:

Вступ до фаху, Екологія мікроорганізмів, Радіоекологія, Екологічна токсикологія (ОР «Бакалавр»), Системний аналіз якості навколишнього середовища (ОР «Магістр»), Наукові основи екологічного управління (ОР «Доктор філософії»).

Наукове керівництво магістерськими роботами

Підвищення кваліфікації

1. Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України.
14.03.2016-12.04.2016 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Тема: Практичне ознайомлення з основними засобами радіоекологічного моніторингу. Робота з методом моделювання радіоекологічних процесів за допомогою камерних моделей. Створення реальної математичної моделі радіоекологічних процесів у локальній агроекосистемі.
Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

2. Національний транспортний університет.
16.03.2017-18.05.2017 (108 годин)
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Формування екологічних компетенцій в умовах глобальних ризиків.
Вид документа: Сертифікат про підвищення кваліфікації № 167/17

3. Національний авіаційний університет (м.Київ, Україна); Будапештський університет технології та економіки (м. Будапешт, Угорщина).
01.05.2019-23.06.2019 (140 годин).
Тема підвищення кваліфікації (стажування): Сталий розвиток в сучасному транспорті.
Вид документа: Свідоцтво про стажування.

4. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти.
18.01.2021–18.06.2021 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Програма: Освітньо-професійна.
Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів.
Тема: Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальних фільмів, кліпів, роликів, тощо. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький.
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0977-21, від 18.06.2021.

5. Державний університет економіки та технологій (Україна), Резекненська академія технологій (Латвія),
Університет Зелена-Гура (Польща), YTL Енергія та Інжиніринг Ltd (Туреччина).
16.05.2022–30.07.2022 (180 години / 6 кредитів ЄКТС).
Тема: Збалансованість в енергетиці та екології / Sustainability in Energy and Environmental Science.
Документ: Сертифікат учасника ID 22911150.

Публікації: автор та співавтор понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографій та 4 навчальних посібників.

Наукові інтереси: моделювання радіоекологічних процесів, камерні моделі в радіоекології, радіоекологічна надійність екосистем, радіаційна ємність екосистем різних типів, екологічні та радіоекологічні ризики; трансформація речовин мікроорганізмами, мікроорганізми – об’єкти біотехнології.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BtutxkQAAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8636-0538

Аудиторія: 5.202

Телефон робочий: 044-406-79-34