Гроза Валентина Анатоліївна

доцент кафедри екології, кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, фізико-математичний факультет, спеціальність «Інтегральні та диференціальні рівняння» (1986).

Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 04.00.1101.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» (1991).

Вчені звання: доцент – по кафедрі екології (2012)

Навчально-методична робота

Член науково-методично-редакційної ради НАУ, голова фахової науково-методично-редакційної секції «Екологічна та цивільна безпека, хімічна та біоінженерія, геодезія та землеустрій» НАУ; член науково-методично-редакційної ради ФЕБІТ.

Основні дисципліни

Fundamentals of Experiment Design, Modelling and Prognosis of Environmental Condition, Mathematical Modeling and Optimization of Biotechnological Processes.   

Підвищення кваліфікації

1. Національний транспортний університет.
16.03.2017-18.05.2017.
Тема: Формування екологічних компетенцій в умовах глобальних ризиків. Документ: Сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.

2. Центр англійської мови Інституту ІКАО “Aviation English” при Національному авіаційному університеті.
Підвищення кваліфікації за програмою навчання: Підтвердження достатнього рівня професійної англійської мови, необхідного для викладання спеціального курсу.
Документ: Сертифікат AVE № 117025, від 27.03.2017.

3. Опольський університет (м. Ополе, Республіка Польща).
07.03.2017-11.03.2017.
Тема: Вища освіта в рамках Європейського сталого розвитку.
Документ: Сертифікат про підвищення кваліфікації.

4. Будапештський університет технології та економіки (м. Будапешт, Угорщина).
01.05.2019-23.06.2019.
Тема: Сталий розвиток в сучасному транспорті.
Документ: Свідоцтво про стажування.

5. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти.
18.01.2021–18.06.2021 (180 годин/6 кредитів ЄКТС).
Програма: Освітньо-професійна.
Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів.
Тема: Технології створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальних фільмів, кліпів, роликів, тощо.
Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний.
Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький.
Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0975-21, від 18.06.2021.

6. Державний університет економіки та технологій (Україна), Резекненська академія технологій (Латвія),
Університет Зелена-Гура (Польща), YTL Енергія та Інжиніринг Ltd (Туреччина).
16.05.2022–30.07.2022 (180 години / 6 кредитів ЄКТС).
Тема: Збалансованість в енергетиці та екології / Sustainability in Energy and Environmental Science.
Документ: Сертифікат учасника ID 22911152.

Публікації: понад 80 наукових та навчально-методичних праць, з яких є автором та співавтором  підручника та чотирьох навчальних посібників.

Наукові інтереси: математичне моделювання екологічних та біотехнологічних процесів .

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GNEJWEgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1668-1878  

Аудиторія: 5.202

Телефон робочий: 044-406-78-90