Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів “Екологічна безпека держави”

Метою проведення конференції є обговорення широкого кола питань, пов’язаних з роботою у сфері підтримки екологічної безпеки держави за галузями економічної діяльності та територіальними одиницями. У рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з екологічним управлінням, моніторингом довкілля, екологічною оцінкою та аудитом, екологічною паспортизацією, екологічним контролем, екологічною стандартизацією, нормуванням антропогенного навантаження, – у світлі вирішення задач по створенню екологічно безпечних умов існування населення та економічного розвитку держави.

Конференція проводить з ініціативи співробітників кафедри з 2007 року. За цей час було опубліковано 16 збірок матеріалів конференції, які містять більше 1700 тез доповідей. Серед учасників конференції – усі провідні ВНЗ України, а також академічні установи, зокрема Інститут геологічних наук, ДУ “Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАНУ”, Інститут проблем природокористування та екології, ДП “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки”, ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена, Інститут гідробіології НАНУ, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України та ін. Конференція також має незмінну підтримку від громадських організацій, оскільки постійним учасником та співорганізатором заходу є Всеукраїнська екологічна ліга та Національний екологічний центр України. Представники підприємств та галузевих установ також долучались до роботи конференції, у тому числі посадовці ПАТ “Укрзалізниця”, НЕК «Укренерго», ДП «Антонов» та ін.

З 2011 року в рамках конференції проводиться концепт семінар, до участі в якому запрошуються провідні вчені та громадські діячі, зацікавлені у вирішенні питань екологічної безпеки держави. Так, на семінарі виступали керівник відділу природи, культури та надзвичайних ситуацій Ради Європи, президент Української асоціації Римського клубу, голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва, екс-міністр екології, депутати ВРУ та Київради, представники Міністерства екології та Державного космічного агентства України.

Протягом років проведення конференції назви секцій та тематичні напрямки змінювались у відповідності до поточних викликів у сфері екологічної безпеки, що мають найвищу актуальність на рівні держави. У 2022 році основною тематикою конференції стала оцінка потенційних наслідків воєнних дій на території України.