Захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 101 Екологія.

З 10 по 12 червня на кафедрі екології відбулись захисти кваліфікаційних робіт здобувачів ОС
«Бакалавр» за спеціальністю 101 Екологія. До захисту були допущені 27 здобувачів, у тому числі 6
студентів групи англомовного навчання. Екзаменаційна комісія під головуванням проф. Улицького
О.А., директора ННІ екологічної безпеки та управління Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління», високо оцінила рівень підготовки студентів та особистий
внесок у виконання дослідження.
Тематика робіт здобувачів охоплювала широке коло питань у сфері дослідження та охорони
довкілля, зокрема,представлені розробки були спрямовані на аналіз екологічних наслідків
техногенних аварій та воєнних дій, оцінку впливів на довкілля промислових об’єктів та їх
екологізацію, вивчення якості питної води та стану водних об’єктів загалом, збереження
біорізноманіття та розвиток екомережі, забруднення ґрунтів, управління відходами, розвиток
відновлювальної енергетики, дослідження зміни ландшафтів, оцінку природних ресурсів та євро
інтеграційні процеси у сфері охорони довкілля.
Найкращими було визнано роботи здобувачів Волошин О.В., Ларіна Є.Р., Литвинова В.В.,
Размачаєва Д.В., Таран А.М., Хоречко Д.В., Гузя В.В., Осадчука Д.В та Ратушнюк Л.А.
Колектив кафедри щиро вітає своїх випускників, які продемонстрували рівень знань, достойний
професійного еколога, та щиру відданість завданням охорони та відновлення довкілля.