Кафедра аерокосмічної геодезії

РОЗШИРЕНИЙ САЙТ КАФЕДРИ

Шановні абітурієнти!

Кафедра аерокосмічної геодезії запрошує вас навчатись у Національному авіаційному університеті за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

Навчаючись на нашій кафедрі, ви дізнаєтеся про фундаментальні властивості географічного простору та його моделювання, як аналізувати просторові і часові процеси та відношення, як опрацьовувати просторові дані та цифрові знімки за допомогою сучасного програмного забезпечення, як проводити геодезичні вимірювання та інтерпретувати просторові зміни, опануєте програмування мовою високого рівня.

Після закінчення навчання ви станете фахівцем з обробки та аналізу просторових даних, візуалізації даних та використання ГІС. Ви зможете зайняти цікаві вакансії, що вимагають високої кваліфікації, у приватних підприємствах, науковій сфері, промисловості та на державній службі.

Геоінформаційні системи забезпечують потужні рішення реальних проблем, використовуючи одну з найсучасніших технологій у світі. Це важлива та актуальна галузь, у якій зайнято сотні тисяч людей у всьому світі.

Ступінь Бакалавра та Магістра ГІС надає студентам загальну основу необхідних знань, міцну основу технологічних навичок та гнучкість у застосуванні цих навичок у широкому колі професійних та академічних галузей. Багато випускників можуть розглядати себе як члени традиційних професій, таких як інженерна справа, екологічна наука або архітектура, але багато хто інші потраплять до ланки нових фахівців, безпосередньо пов’язаних з геоінформаційними технологіями.

Програма Бакалавра геоінформаційних систем і технологій забезпечує студентів необхідними знаннями та інструментами, щоб стати висококласними професіоналами у галузі геоінформатики. Студенти навчаються за унікальним навчальним планом, який використовує сильні сторони кафедри аерокосмічної геодезії в галузі програмування та Big Data, з одного боку, та міждисциплінарної підготовки в галузі астрономо-геодезії та дистанційного зондування Землі з іншого боку для здобуття професійних навичок ГІС-спеціаліста.

Завдяки поєднанню теорії, практичних, лабораторних та індивідуальних завдань, наші випускники мають міцну основу для забезпечення широкого спектру геопросторових експертиз для місцевих, державних та міжнародних організацій.

Попит на фахівців в галузі ГІС у світі має 10-відсотковий річний темп зростання. Кар’єра ГІС-спеціаліста входить у Топ-100 найкращих кар’єр у світі. Деякі найбільші роботодавці – це комунальні компанії, транспорт, телекомунікації та освіта. Також ваші варіанти кар’єри можуть включати дослідження демографічних показників та природних ресурсів, міське і регіональне планування, охорону здоров’я та епідеміологію, правоохоронні органи та військову сферу.

Вам не обов’язково потрібно бути ІТ-фахівцем. Оскільки ГІС має багато програмних пакетів і безпосередньо займається комп’ютерами та даними, професія часто асоціюється з інформаційними технологіями. ІТ-досвід корисний, але, крім комп’ютерної грамотності, вам потрібен широкий спектр навичок, щоб бути успішним ГІС-професіоналом.

Проте уміння програмувати дозволить вам піднятись ще вище. Найбільш оплачувані варіанти кар’єри пов’язані саме з програмуванням в ГІС. Наша освітньо-професійна програма Магістра геоінформаційних систем і технологій включає вивчення програмування на мові Python, основних принципів створення програм з урахуванням архітектури та можливостей окремих ГІС, оволодіння методами автоматизації роботи в ГІС та програмування задач, які не реалізовані у стандартних ГІС-пакетах.

Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії,

доктор фізико-математичних наук, професор Железняк О.О.

Професорсько-викладацький склад:

ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії, доктор фізико-математичних наук (01.03.02 -Астрофізика, радіоастрономія), професор
Досліджує проблеми динаміки самогравітуючих систем, гравіметрії та аерокосмічної розвідки територій, ефективного використання земельних ресурсів, економіко-математичного моделювання транспорту, системного аналізу.
Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Супутникова геодезія та сферична астрономія”, “Методологія наукових досліджень”.
Нагороджений відзнакою “Почесний геодезист України”.
Автор понад 100 науково-методичних праць, 2 монографій, й навчального посібника, 7 патентів на винаходи у галузі цифрової фотограмметрії та гравіметрії.

 
 
 

БЕЛЕНОК ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Кандидат фізико-математичних наук (05.07.12 – Дистанційні аерокосмічні дослідження), доцент кафедри аерокосмічної геодезії
Наукові інтереси: вища геодезія, фотограмметрія, дистанційне зондування Землі,  геоінформаційні системи та технології. Викладає дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», “ГІС і бази даних”, «Космічна фотограмметрія»,  «Геодезична гравіметрія». Автор понад 30 наукових праць, серед яких 16 патентів на винаходи і корисні моделі у галузі геодезії та  фотограмметрії.

ВЕЛИКОДСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ


Кандидат фізико-математичних наук (01.03.03 – Геліофізика і фізика Сонячної системи), старший дослідник 

Наукові інтереси: фізика планетних поверхонь та атмосфер, закон відбиття світла поверхнями Місяця та планет, абсолютна фотометрія Місяця, планетна картографія, фотоклінометрія, обробка астрономічних та космічних зображень, розробка програмного забезпечення для обробки зображень.Викладає дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Обробка цифрових аерокосмічних зображень», «Програмування в ГІС», “Аерокосмічні знімальні системи“.
Автор понад 100 наукових робіт. Має індекс Гірша 10. Профіль Scopus

ГЛАДІЛІН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ


Кандидат технічних наук (05.24.01 – Геодезія), доцент

Основні напрямки наукових досліджень: деформації технологічного обладнання, обробка даних дистанційних вимірювань, робота в ГІС-системах.
Викладає дисципліни: “Топографія”, “Астрономо-геодезичні прилади”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”.
Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005 р.), Почесною грамотою і Подякою Київського міського голови (2005, 2002 рр.) та Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2007 р.)
Автор понад 60 наукових робіт, з яких 2 монографії.

ІЩЕНКО МАРИНА ВІКТОРІВНА


Кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка), старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, доцент кафедри аерокосмічної геодезії.

Напрям наукових досліджень: обробка ГНСС-спостережень, оцінка швидкостей ГНСС-станцій та геодинамічна інтерпретація. Підтримка роботи української постійнодіючої ГНСС-мережі.
Лауреат стипендії Президента України для молодих учених.
Викладає дисципліни: “Космічні навігаційні системи”, “Космічні ГІС”, “Основи геофізики”.
Автор понад 20 наукових робіт.

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ


Кандидат технічних наук (05.13.04 – Озброєння та військова техніка), старший науковий співробітник

Наукові дослідження стосуються цифрової обробки сигналів та зображень.
Викладає дисципліни: “Космічні ГІС”, “Радіогеодезія і навігація”, “Аерокосмічні методи моніторингу довкілля”, “Геологістика”.
Автор понад 40 наукових публікацій.

ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 – Астрометрія, небесна механіка), доцент  кафедри аерокосмічної геодезії

Напрям наукових досліджень: динаміка самогравітуючих систем, небесна механіка, цифрова обробка зображень, економіко-математичне моделювання.
Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”, “Комп’ютерна графіка”, “Геостатистика”, “Основи чисельних методів”.
Має 25 наукових праць.

ЧУБКО ЛАРИСА СЕРГІЇВНА


Кандидат фізико-математичних наук (01.03.02 – Астрофізика, радіоастрономія), доцент

Область наукових досліджень: спектроскопія і фотометрія комет, кратероутворення.
Лауреат премії Президента України для молодих вчених.Викладає дисципліни: “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, “Основи цифрової фотограмметрії”, “Космічна фотограмметрія”.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 навчального посібника.

ГЕБРИН-БАЙДИ ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА


 Кандидат технічних наук (05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель), доцент  кафедри аерокосмічної геодезії

Напрями наукових досліджень: обробка супутникових знімків, дистанційні аерокосмічні методи досліджень, оцінка землі і нерухомого майна, моніторинг земель.
Викладає дисципліни: «Топографія», «Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі», «Методи оцінки землі і нерухомого майна».
Автор понад 30 наукових робіт.

 

Контакти кафедри аерокосмічної геодезії

Адреса: 03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1,

Національний авіаційний університет,
кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, к. 524.

Телефон : +38 (044) 406-79-95

E-mail
:   gis@nau.edu.uaoleg_zheleznyak@yahoo.com.

Сайт кафедри :  http://gis.nau.edu.ua

Фейсбук :  https://www.facebook.com/aerospace.nau