Історія кафедри

Історія кафедри починається 11 лютого 2002 року, коли була створена кафедра землевпорядкування та кадастру, яку очолив кандидат біологічних наук, доцент Ліщитович Леонід Іванович. Це були роки становлення кафедри, розробки навчальних та робочих навчальних планів відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів з землеустрою та кадастру. В цей період була створена навчальна геодезична лабораторія та  комп’ютерний клас, в учбовий процес впроваджувалась одна з перших геоінформаційних систем для земельно-кадастрових робіт «Око». 

Подальшим етапом в історії кафедри було створення 30 вересня 2005 року кафедри геодезії та землевпорядних технологій шляхом об’єднання кафедри землевпорядкування та кадастру і кафедри геоінформаційних систем. Завідувачем кафедри з моменту її об’єднання було призначено кандидата технічних наук, доцента Гулевця Вадима Дмитровича. В цей період налагоджуються зв’язки кафедри з топографо-геодезичними, картографічними та землевпорядними організаціями та установами  м.Києва (Інститутом передових технологій, Науково-дослідним інститутом геодезії та картографії, Департаментом земельних ресурсів КМДА та іншими).

Третім етапом розвитку кафедри стало роз’єднання 28 березня 2007 року існуючої кафедри на кафедру землевпорядних технологій та кафедру аерокосмічної геодезії. Очолив кафедру Гулевець Вадим  Дмитрович. У цей період зусилля кафедри спрямовуються на впровадження в практику землевпорядних та топографо-геодезичних вишукувань вітчизняних програмних продуктів та на  тісну кооперацію кафедри з розробниками цієї продукції  ДНВП «Геосистема». Була налагоджена співпраця з компанією КМС –  представником  корпорації  Trimble Navigation (США), світового лідера по виробництву GPS, оптичних  і лазерних систем позиціонування; компанією ТВІС – першим в Україні супермаркетом супутникових знімків та іншими організаціями.

  Четвертим етапом розвитку кафедри стало призначення 01 липня 2011 року завідувачем кафедри доктора технічних наук, професора Васюхіна Михайла Івановича. У цей період розвитку кафедри у навчальні та робочі навчальні плани введено низку навчальних дисциплін геоінформаційного спрямування, які стали пріоритетними по відношенню до навчальних дисциплін землевпорядного спрямування. Базовою установою кафедри став Інститут кібернетики НАН України.

П’ятий етап розвитку кафедри почався 24 листопада 2012 року і пов’язаний з призначенням завідувачем кафедри землевпорядних технологій доктора геологічних наук, старшого наукового співробітника Ковальчука Мирона Степановича.  З 01 липня 2013 року кафедра землевпорядних технологій перейменована на кафедру землеустрою та кадастру. В цей період кафедра посилила фахову підготовку студентів,  шляхом налагодження більш тісної співпраці з провідними державними та приватними установами, які займаються топографо-геодезичною, картографічною діяльністю, роботами із землеустрою та кадастру, геоінформаційними технологіями. Були внесені зміни до навчальних і робочих навчальних планів з метою покращення підготовки висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру, землеустроєм земель авіаційного призначення.

В 2014 році кафедра виступила організатором  Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», яка була  проведена в Національному авіаційному університеті за участі представників Держгеокадастру, Департаменту земельних ресурсів КМДА, провідних підприємств України. Ця конференція стала щорічною і проводиться кафедрою до  Дня землевпорядника України.  Також кафедрою були проведені Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні геопросторові технології корпорації Trimble для землеустрою та кадастру» за підтримки компанії КМС (2015 рік), та Всеукраїнський науково-практичний семінар «GIS – AeroUA-2016» в співпраці з ГІС асоціацією України ((2016 рік).

З 01 липня 2016 року по 01 березня 2017 року завідувачем кафедри cтав  Гордєєв Антон  Юрійович, доктор географічних наук.  В цей період на кафедрі була налагоджена співпраця з географічним факультетом Київського Національного університету ім.Шевченко,    проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт», співорганізаторами якого виступили  Науково-дослідний інститут геодезії та картографії, компанія ТОВ «КМС», компанія «Навігаційно-геодезичний центр» та компанія «ТВІС».

З 1 березня  2017 р. завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук Новаковську Ірину Олексіївну. В цей період на кафедрі, відповідно до прийнятого закону «Про вищу освіту»,  оновлені навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр», в яких відображено сучасні кваліфікаційні вимоги до фахівців в  галузі землеустрою та кадастру, а також вимоги роботодавців щодо теоретичних та практичних знань та вмінь молодих спеціалістів. Структура навчального процесу орієнтується на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань геодезії, картографії, землеустрою, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру на основі геоінформаційних технологій,  даних дистанційного зондування, використання сучасного програмного  забезпечення.

В цей період посилена співпраця з Інститутом земельних ресурсів, Департаментом  земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Комунальними  підприємствами  «Київський інститут земельних відносин», «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі», Державною службою України з питань геодезiї, картографiї та кадастру, Державним підприємством «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

З метою розвитку й поглиблення  міжнорадного співробітництва при вирішенні завдань у сфері науково-технічного прогресу й підвищення ефективності навчальної та науково-дослідної роботи,  кафедрою зсмлеустрою та кадастру  підписана Угода про  співпрацю з зарубіжним партнером – Вищою Інженерно-Економічною Школою у м. Жешуві (Республіка Польща).  Угода спрямована на розвиток і підтримку співробітництва в сфері підготовки та перепідготовки фахівців і проведення наукових досліджень у галузі земельних відносин, суспільного життя та інших пов’язаних сферах. Основними напрямами співробітництва є: співпраця у наукових й дослідницьких проектах;  академічний обмін для працівників, студентів, аспірантів, докторантів тощо;  спільна організація курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів, конференцій;  видавництво та обмін  публікаціями.  Основними формами співпраці є: освітні та  науково-дослідні проекти;   обмін магістрами, докторантами;  підвищення кваліфікації (стажування) працівників.

Організація занять на кафедрі здійснюється у міцному взаємозв’язку з виробництвом.  Студенти проходять виробничу практику, розробляють курсові і магістерські роботи на реальних об’єктах виробництва.

Одним з головних напрямків науково-дослідної роботи кафедри  на сучасному етапі визначено землеустрій земель авіаційного призначення.