Кафедра аерокосмічної геодезії та землеустрою

Вітаємо вас на сторінці кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою!

Саме цим знанням та технологіям, для розв’язання проблем земельних ресурсів держави на сучасному рівні і навчають студентів на нашій кафедрі. Безліч професійних завдань створюють проблеми, що потребують наукового обґрунтування та вирішення. Кафедра готує спеціалістів, що здатні на самому сучасному науковому та практичному рівні вирішувати всі ці проблеми, та приймати активну участь у становленні нашої держави.

Безперечно, що облік, оцінка й впорядкування земельних ресурсів є однією з давніших (старіших)  професій у світі. Про цю професію  нам відомо ще з часів Стародавнього Єгипту, Риму та біблійських джерел. Проблеми розподілу, організації  раціонального використання та охорони земель людиною ніколи не втрачали актуальності. Адже й зараз  з сімнадцяти глобальних Цілей  сталого розвитку Організації  Об’єднаних  Націй до 2030 року під другим номером значиться  подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки.

 За Конституцією України  саме земля визнана основним національним багатством, що особливо охороняється державою. У сучасних умовах, коли суспільство проходить період технологічної революції   в інформаційній, космічній, інших сферах, кардинально змінюються принципи і підходи  у вирішенні комплексу юридичних, технічних, соціальних задач.  Зросли вимоги щодо підготовки фахівців.  Вказане обумовило  об’єднання зусиль науковців і викладачів щодо  підготовки бакалаврів і магістрів  на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету. На базі двох кафедр (аерокосмічної геодезії; землеустрою та кадастру)  утворено єдину кафедру  – Аерокосмічної геодезії  та землеустрою.

Нова кафедра є випусковою за двома ОПП «Землеустрій та кадастр» та «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Всі викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю, більшість з них мають наукові ступені та вчені звання, є висококваліфікованими фахівцями. На кафедрі створено всі умови для цікавого і змістовного навчання студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей. Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування – все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та служить основою для формування майбутніх професіоналів своєї справи.

Випускники кафедри мають можливість працювати і творити на всіх рівнях державних та приватних підприємств, державних установ та соціальних структур, які займаються  вирішенням питань з використання, розподілу, захисту, охорони та відновлення земельно-ресурсного потенціалу держави.