Чого Ми навчаємо

Фахові предмети кафедри

ОПП “Хімічна технологія палив”, “Хімічна технологія високомолекулярних сполук”

Перелік дисциплін освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

1 КУРС

Українська мова
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Загальна та неорганічна хімія
Екологічна хімія
Обчислювальна математика та програмування
Інженерна графіка
Вступ до фаху
Фізика
Технологія первинної переробки нафти
Хімія мономерів

2 КУРС

Філософія
Фізика
Органічна хімія
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
Обчислювальна математика та програмування
Основи пошуку та добування природних енергоносіїв
Фізико-хімія полімерів
Органічна хімія
Аналітична хімія
Хімія і фізика нафти
Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Електротехніка та основи електроніки

3 КУРС

Процеси та апарати хімічних виробництв
Аналітична хімія
Фізична хімія
Електротехніка та основи електроніки
Хімія і фізика нафти
Військова підготовка (вибірково)
Промислова нафтохімія
Хімія високомолекулярних сполук
Інструментальні методи хімічного аналізу
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Промислова нафтохімія
Хімія та технологія еластомерів

4 КУРС

Загальна хімічна технологія
Економіка, організація та управління хімічними підприємствами
Основи проектування хімічних виробництв
Основи охорони праці
Технологія виробництва мастильних матеріалів
Корозія матеріалів
Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Транспортування нафти та продуктів її переробки
Військова підготовка (вибірково)
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Технологічні основи виробництва полімерних покриттів
Контроль якості лакофарбових покриттів
Устаткування виробництв високомолекулярних сполук і лакофарбових матеріалів
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
Технологія глибокої переробки нафти
Хімія мастильних матеріалів
Газохімія
Обладнання виробництва переробки нафти та газу
Технологія виробництва високомолекулярних сполук
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Хімія пігментів і наповнювачів
Хімія та технологія олігомерів для покриттів

ОПП “Хімічні технології альтернативних енергоресурсів”

“Бакалавр”

Найменування дисципліни
Альтернативні енергоресурси. Вступ до фаху
Хімічна технологія переробки традиційної і альтернативної сировини
Мінерально-сировинна база природних і альтернативних енергоносіїв
Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація
Енерготехнологія та ресурсозбереження
Альтернативні авіаційні паливно-мастильні матеріали
Технологія виробництва моторних палив з альтернативної сировини 
Технології модифікації, оптимізації складу й експлуатаційних властивостей альтернативних моторних палив
Фізико-хімічні методи аналізу традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів 
Технології постачання, транспортування, зберігання, відвантаження, заправки та обліку альтернативних моторних палив 
Основи водневої енергетики
Обґрунтування проектів виробництва та упровадження альтернативних енергоносіїв
Технологія виробництва мастильних матеріалів з традиційної та альтернативної сировини
Організація випробувань альтернативних моторних палив  і мастильних матеріалів
Спеціальні процеси та обладнання для виробництва альтернативних палив 
Основи трибохімічних процесів 
Контроль та керування альтернативними хіміко-технологічними процесами
Рециклінг та утилізація паливно-мастильних матеріалів
Основи хіммотології

“Магістр”

Найменування дисципліни
Токсичність паливно-мастильних матеріалів
Методологія наукових досліджень та обробки експериментальних даних
Сучасні технологічні процеси одержання альтернативних енергоресурсів
Компютерні технології проектування процесів одержання альтернативних енергоресурсів
Стратегії впровадження технологій альтернативних енергоресурсів
Синтез моторних палив
Біотехнології у виробництві біопалив
Математичне моделювання та оптимізація хіміко-технологічних процесів
Автоматичні системи управління технологічних процесів  в хімічних виробництвах
Застосування палив, мастильних матеріалів з використанням альтернативних компонентів
Перспективні джерела живлення транспортних засобів
Присадки у виробництві сучасних палив