Історія та сьогодення

Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки (НН ІЕБ) створений у 2010 році на базі факультету екологічної безпеки (до 2005 р. факультет охорони довкілля), який входив до складу факультету міського господарства Національного авіаційного університету (НАУ) у зв’язку з нагальною потребою у фахівцях екологічного спрямування з вищою освітою. В факультеті навчається понад 1100 студентів, підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Але витоки факультету слід пов’язувати з факультетом аеропортів, який був заснований у 1968 році. В той час на факультеті велася підготовка інженерів-будівельників аеродромів та інженерів-механіків наземної техніки. Хоча у фундамент нашого факультету є внески факультетів авіаційної наземної техніки, паливно-мастильних матеріалів, окремих кафедр, і на рубежі епох, якщо так можна визначити час утворення нашої держави, всі вони були визначальними складовими провідного вищого навчального закладу авіаційного профілю на теренах не тільки країн бувшого СРСР. Випускники біля 90-х країн світу з гордістю згадують своє навчання в КІЦПФ, КІІЦА, КМУЦА, НАУ. А ми з гордістю згадуємо прізвища провідних вчених та викладачів, які працювали на кафедрах перелічених факультетів і фактично створили цей фундамент, серед них професори О.Аксьонов, Л.Буриченко, П.Назаренко, В.Терьохін, В.Применко, Г.Франчук, В.Токарев, інш.

Для вирішення нагальних проблем забезпечення високої якості навчання у 2002 році відбулась структурна реорганізація факультету аеропортів. На базі факультету аеропортів НАУ був організований факультету транспортних технологій з факультетами аеропортів та охорони довкілля в його структурі.  У 2004-у році шляхом реорганізації був створений факультет екології та дизайну, який також включив у свій склад третій факультет – дизайну та архітектури. А у 2005 р. факультет отримав нову назву – факультет міського господарства, що було пов’язано із новими можливостями співпраці університету з Київською міською держадміністрацією..

Сьогодні  факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій НАУ об’єднує 6 кафедр – екології, безпеки життєдіяльності, хімії і хімічних технологій, біотехнології, аерокосмічної геодезії та землеустрою та кадастру, декілька навчально-науково-виробничих центрів і лабораторій. Нашими ресурсами створені умови для ведення навчального процесу за 4-ма напрямами. Доречі, кафедра хімії і хімічних технологій є однією із найстаріших в університеті, вже понад 60 років в її лабораторіях навчаються студенти та аспіранти багатьох спеціальностей. У 2014 році свій 50-річний ювілей буде святкувати кафедра безпеки життєдіяльності.

Високий рівень навчання студентів підтверджується високими показниками їх участі в різноманітних змаганнях. У 2010-11 навчальному році студентами НН ІЕБ одержано перемоги на Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін «Хімія» (1-ше та 3-е місце), «Безпека життєдіяльності» (1-е місце),  “Хімічні технології” (2 місце), «Екологія» (3 місце).
Наші студенти постійно перемагають в конкурсах фестивалю «Студентська весна». У 2009 році, після третьої підряд перемоги, кубок фестивалю навічно переданий до нашого факультету.
Сьогодні в факультеті працюють понад 20 докторів наук і професорів, біля 100 кандидатів наук та доцентів. Ми маємо дві наукові школи, якими пишається університет. Підготовка наукових кадрів виконується з понад 10 спеціальностей з переліку ВАК України. В структурі факультету працюють дві спеціалізовані вчені ради, на яких відбуваються захисти кандидатських та докторських дисертацій.

Вагомі внески факультету в науковому секторі діяльності Університету. Головний науковий напрям: охорона довкілля та безпечні технології експлуатації палив і урбоінфраструктури. Напрям реалізується в програмі наукових досліджень Національного авіаційного університету в окремому розділі.
Колективи УкрНДЦ хіммотолоігії, Центру енкологічних проблем аеропортів та НДЦ екобіобезпеки щорічно виграють тендери на проведення науково-дослідних робіт загальною вартістю понад 2 млн грн. Ці роботи пов’язані з державною програмою дослідження зміни клімату, які координуються Національним агентством з екологічних інвестицій, фінансовими науковими програмами Мінприроди, МНС, Мінінфраструктури і зв’язку, Державіаслужби, Укравтодору. З 2010 року провідні фахівці факультету приймають участь у виконанні 2 проектів на замовлення ЄС за 7-ою рамковою програмою.

Факультет є відповідальним за співробітництво між НАУ та Дрезденським технічним університетом (ТУД). Протягом останніх десяти років відповідно до угоди наше співробітництво між університетами визнано успішним, термін дії угоди цього року подовжено до 2015 р. З ТУД у нас є договір про міжуніверситетську співпрацю з 1999 року, і 18 травня 2009 на запрошення ректора нашого університету НАУ відвідав ректор ТУД професор Г.Кокенге. Два роки назад цьому університету виповнилося 175 років, це провідний технічний університет Німеччини, за рангом 20-й серед усіх німецьких університетів і номер один в Саксонії (шість тисяч працівників налічує його штат). Але в його стінах крім технічних спеціальностей культивуються медицина, соціологія, психологія, екологія, економіка і навіть  мистецтво. Минулого року троє магістрів, четверо аспірантів та молодих вчених НН ІЕБ стажувалися протягом різних термінів в різних факультетах ТУД. У 2009 році від НН ІЕБ та АКІ два аспіранти здобули право навчатися в PhD-школі ТУД, їх аспірантські плани повністю скореговані з планами дослідних робіт факультету легких матеріалів ТУД, дослідні стенди цього факультету завжди готові до проведення досліджень нашими аспірантами і протягом півроку вони їх виконують в Дрездені. В поточному році є домовленість про направлення 4 студентів в цей же факультет. Крім наполегливості і завзяття особлива вимога як до аспірантів, так і до студентів – володіння як мінімум англійською мовою. До речі навчання в PhD-школі ТУД вимагає знання двох мов – англійської та німецької.

Особливі можливості передбачається створити для студентів – слухачів факультету новітніх технологій університету, які, як правило, володіють англійською мовою і вже суттєво підготовлені до навчання та виконання досліджень за вимогами сучасних європейських університетів. Тим більше, що дослідження вони виконують під керівництво провідних професорів нашого університету та НАН України на вістрі сучасної  науки.

Факультет екологічної безпеки, інженерії ат технгологій  пишається своєю історією та впевнено прямує у майбутнє.